06-82084777 info@mindfulandhappy.nl
Bereikbaar op werkdagen: 09:00-17:00u Zaterdag: 09:00-13:00u

Algemene Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden (klik hier voor het openen)

Let Op!

Aanmelden

Aanmelding vindt plaats door een volledig ingevuld aanmeldformulier van de website. Aanmelden kan tot uiterlijk een week voor aanvang van de cursus. U krijgt dan per e-mail bericht of u geplaatst bent. Na dit bericht is de aanmelding bindend en verplicht u tot het overmaken van het volledige cursusbedrag. U bent dan verzekerd van een plaats in een cursus/workshop/programma. Mochten er te weinig aanmeldingen zijn dan gaat de cursus/workshop niet door. U krijgt hierover tijdig bericht. De cursus/workshop/programma zal dan worden doorgeschoven naar een later moment. U heeft dan het recht uw inschrijving te annuleren mits doorgegeven 48 uur na berichtgeving. Is de cursus vol dan kunt u zich opgeven voor een wachtlijst.

Betalen

U krijgt tegelijk met de bevestiging een factuur per mail. Deze dient direct te worden voldaan om verzekerd te zijn van een plaats in de cursus/workshop/programma.

Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot 7 dagen voor aanvang van de cursus/workshop/programma.
Bij annulering vanaf 6 dagen voor aanvang van de cursus/workshop bent u 50 % van de kosten verschuldigd.
Bij annulering vanaf 3 dagen voor aanvang van de cursus/workshop bent u 100 % van de kosten verschuldigd.
Rekening houdend met de annuleringskosten, wordt het terug te ontvangen bedrag binnen 7 dagen overgemaakt naar uw rekening.
Voorbeeld: de cursus start op 25 juli. U kunt uiterlijk 18 juli kosteloos annuleren.
Voorbeeld: de cursus start op 25 juli. Vanaf 19 juni bent u 50% van het cursusgeld verschuldigd.
Voorbeeld: de cursus start op 25 juli. Vanaf 22 juli bent u het volledige cursusgeld verschuldigd.
Een plaatsvervanger mag altijd gestuurd worden, mits tot 24 uur voor aanvang van een cursus hiervan melding is gemaakt.
Als u na aanvang van een cursus de deelname geheel of ten dele stopt,  heeft u geen recht op enige terugbetaling van de cursuskosten.
Annulering dient altijd schriftelijk per brief, of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of de e-maildatum.

Lesuitval

Bij verhindering van de trainer wordt u op de hoogte gebracht. Als er om deze reden een les uitvalt zal er altijd een extra inhaalles worden aangeboden.
Bij verhindering van de cursist is het mogelijk de les in te halen op het moment dat er een andere cursus plaatsvindt.

 

[powr-social-media-icons id=7e82ea30_1491233369]

[powr-social-feed id=223ba77f_1491234000]


signature